Upute za ugradnju stropnog sustava Porotherm

Upute za ugradnju Wienerberger stropnog sustava Porotherm
Stropni sustav Porotherm je prednapeta polumontažna stropna konstrukcija s brojnim prednostima u odnosu na klasični (fert) strop

POROTHERM STROPNA KONSTRUKCIJA
 
 • Gredice se proizvode u tvornici i nazivaju se Porotherm gredice
 • Proizvode se u duljinama od 275 cm do 600 cm u koracima po 25 cm
 • U svakoj gredici se ovisno o potrebnoj nosivosti nalazi različit broj tvornički prednapetih žica od visokokvalitetnog čelika za preuzimanje poprečnih sila
 • Na krajevima svake gredice nalaze se spone promjera 4,2 mm
 • Ukupna visina Porotherm stropa iznosi mininamlno 22 cm
 • Debljina tlačne betonske ploče minimalno je 6 cm.
 
IZVEDBA STROPNOG SUSTAVA POROTHERM
 
 • Porotherm gredice se polažu na završni red nosivo zida na horizontalno poravnatu podlogu svježeg morta debljine 1 cm.
 • Osni razmak gredica iznosi 60 cm što ubrzava gradnju, a ne umanjuje nosivost.
 • Nalijeganje Porotherm gredica na zid najmanje 12 cm.
 • Točni osni razmak gredica najlakše se postiže postavljanjem stropne ispune na svakom kraju gredice. 
 • Opečnim elementima (Porotherm 60 stropna ispuna) se zatim popunjava preostali međuprostor između Porotherm gredica i to u smjeru okomitom na postavljene gredice.
 • Elementi stropne ispune ne smiju zadirati u nosivi zid.
 • Prostor koji je preostao nakon slaganja stropne ispune i gredica, potrebno je popuniti Porotherm gredicama na način da se one slože jedna do druge.
 • Tako gredice služe umjesto izgubljene oplate jer se opečna ispuna ne smije i ne može naslanjati na zidove, već isključivo na gredice.

Porotherm podložak - element za izradu poprečnog rebra za ukrućenje 
 • Za raspone veće od 3,0 m potrebno je stropni sustav učvrstiti poprečnim rebrom za ukrućenje.
 • Za izradu poprečnog rebra za ukrućenje, umjesto klasičnog načina izrade, ugradite Porotherm podložak.
 • Porotherm podložak je element koji upotpunjuje Porotherm sustav, a koristi se umjesto oplate kod betoniranja poprečnog rebra za ukrućenje.
 • Osim visine koja iznosi 10 cm, ostale dimenzije su poput Porotherm 60 stropne ispune.
 • Porotherm podlošci se umeću između gredica, paralelno sa stropnom ispunom, okomito na njihovu uzdužnu os.
 • Manje su visine od stropne ispune kako bi se iznad njih moglo izvesti poprečno betonsko rebro.
 • Betonsko rebro formira se iznad Porotherm podloška, te armira uzdužnom rebrastom armaturom 4 Ø 10 mm i sponama Ø 8mm/25 cm
Prednosti ugradnje:
 • brza, jednostavna i jeftina gradnja budući nije potrebno izvoditi oplatu za betoniranje poprečnog rebra za ukrućenje,
 • izuzetna ravnost površine smanjuje potrošnju žbuke,
 • dobar nosač žbuke jer je opečni proizvod,
 • jednostavno provođenje instalacija,
 • ekološki proizvod.

Nadvišenje Porotherm gredica u fazi gradnje

 • Porotherm gredice je potrebno podupirati tako da one prije betoniranja tlačne ploče u polovici raspon imaju nadvišenje u iznosu L/300
  • raspon 3,0 m - nadvišenje 1 cm,
  • raspon 4,0 m - nadvišenje 1,3 cm,
  • raspon 5,0 m - nadvišenje 1,7 cm,
  • raspon 6,0 m - nadvišenje 2 cm
 • Podupiranje se provodi sustavom podupirača koji se postavljaju na razmaku od 150 cm (max. 175 cm).  
 • Podupiranje  treba planirati tako da se podupirače postavi ispod Porotherm podloška jer oni zbog toga što moraju zadovoljiti samo funkciju izgubljene oplate, imaju manju nosivost od Porotherm 60 stropne ispune.
 • Podupirače se smije ukloniti kada beton dostigne predviđenu tlačnu čvrstoću, ali ne ranije od 21 dana od betoniranja.

Povezani članci