Upute za gradnju Porotherm Comfort

Upute za gradnju Wienerberger Porotherm Comfort opeke
Kako graditi s Porotherm opekom?

Pripreme

Prije polaganja prvog reda Porotherma na podlogu je potrebno nanijeti mort u najmanje 1,5 cm debelom sloju. Hidroizolacija se postavlja prije morta. Za zidanje se koristi normalni mort minimalne marke 5 MPa.

Kao mort se može koristiti predgotovljeni toplinski mort TM50 u vrećama ili se može pripremiti na gradilištu produžni mort prema slijedećoj recepturi:

  cement portland                 1 vol. dio
  vapno hidratizirano             2 vol. dijela
  pijesak 0-4 mm prosijan     6 vol. dijelova
  voda: do normalne konzistencije morta za zidanje s opekom.

Prije samog zidanja opeku dobro namočiti

Prije početka zidanja Porotherm opeku treba dobro politi vodom kako ne bi povukla vodu iz morta i tako oslabila čvrstoću spoja između opeke i morta pa tako i čvrstoću samog zida.

Izvođenje s vertikalnim serklažima

Za izvođenje kuteva u potresnim područjima preporučamo upotrebu betonskog kutnog elementa umjesto oplate betonskog vertikalnog serklaža. Kuteve armirati sa min. 4f14 mm, vilice  f6/25 cm, uz preklop vertikalne armature u stupu min. 80 cm za slijedeću etažu (u nastavku istog stupa).
 

Vertikalne sljubnice (reške) između Porotherma PLUS popunjavaju se mortom u srednjem dijelu reške tako da se dobro zapuni mortni džep. Blokovi se postavljaju sasvim jedan uz drugog tako da "zubi" jednoga bloka uđu u "utore" drugoga bloka. Između redova Porotherma PLUS postavlja se mort u količini da se formira reška debljine 12 mm, mort se raspoređuje po cijeloj debljini zida. 

Opeke za zidanje se ne smiju razbijati, već se moraju rezati pomoću cirkularne pile

Opeku treba zidati u pravilnom zidarskom vezu (najbolje je kada blokom parnog reda preklapamo blok neparnog reda za 50%).

Visinu zida treba kontrolirati letvom na kojoj su označene vrijednosti visinskog opekarskog rastera - 25cm, a duljinu letvom na kojoj je označen duljinski opekarski raster - 12,5cm. Vertikalnost i horizontalnost zida postiže se pomoću libele i viska.

Zid izgrađen od Porotherm PLUS opeke može se obrađivati sa svim sredstvima predviđenim za završnu obradu zida od opeke. U slučaju primjene specijalnih žbuka ili drugih specijalnih materijala, treba postupiti prema uputama proizvođača sredstva koje se koristi za obradu zida.

Povezani članci