Tondach - težina crijepa

Kolika je težina krovopokrivanja crepom
Saznajte kolika je težina krova pokrivenog crijepom

Siguran izbor: Tondach

Krovovi trpe opterećenja od 265, 295, 335 kg/m2, a često i više od toga.
Težina krovnog pokrivača, nezavisno od njegove vrste, ne predstavlja presudnu stavku u odnosu na maksimalna opterećenja kojima je zimi izložen krov.
Dakle, težina krovnog pokrivača je zanemariva komponenta prilikom njegovog izbora.

Primer: kuća površine osnove od 150 m2
Primer: kuća površine osnove od 150 m2

Težina krovnog pokrivača od Tondach crijepa iznosi u prosjeku 42 kg/m2.
Tondach pruža ubjedljive i pouzdane prednosti kada su u pitanju estetika, otpornost na uticaje okoline i trajnost. Tondach proizvodi su odlični za regionalne klimatske uslove te predstavljaju najpovoljnije rješenje za krovopokrivanje.

Povezani članci