Opterećenje snijegom, zaustavljanje snijega

Opterećenje snegom, zaustavljanje snega
Zimi, pod uticajem temperatura ispod 0 C kapi vode se kristališu,i tako padaju u vidu snijega.Pod utjecajem niskih temperatura i krovni pokrivač se hladi, i snijeg koji pada prijanja na krov.

Zimi, pod uticajem temperatura ispod 0 C kapi vode se kristališu, tako padaju u vidu snijega.Pod utjecajem niskih temperatura i krovni pokrivač se hladi, i snijeg koji pada prijanja na krov.Dok je hladno i dok pada snijeg, može se od njega stvoriti značajan snježni sloj na krovu , koji dodatno bitno opretećeuje krov.Neposredno iznad krovnog pokrivača može se stvoriti sloj od 10-20 cm debelog leda, djelimično zbog niskih temperatura u tavanu ispod krovnog pokrivača, a djelimično zbog termoizolacionih svojstava snega.

Kada se promene vremenske prilike, i otpočne topljenje, na tavanu se isto povišava temperatura, što utiče i na zagrijavanje krovnog pokrivača.Pod uticajem više spoljne temperature stvara se vodeni sloj između krova i snježnog pokrivača.Voda predstavlja idealnu kliznu površinu za krovni pokrivač, i tako se-ako ne naiđe na neku prepreku-cjelokupna količina snijega poput lavine survava na zemlju.

Da se to ne bi desilo, potrebno je postaviti  snegobrane, ili metalne snjegobrane.Snjegobrani u stvari sjeku snježnu masu na režnjeve koji kasnije u manjim komadima padaju na zemlju.Ukoliko želimo da u potpunosti spriječimo padanje snježnih nanosa sa krova na prolaznike nužno je postaviti dopunske sisteme za hvatanje snijega( linijski sistem za snijeg).

Detaljna uputstva za postavljanje snjegobrana potražite u informacijama o primjeni naših proizvoda.

Povezani članci