Online software za energetsku učinkovitost e4

Wienerberger e4 kuća
O energetski efikasnoj gradnji, e4 konceptu i online softwareu razgovarali smo sa gospodinom Nenadom Sužnjevićem, dia

Online software za energetsku učinkovitost e4

Zadnjih godina u Hrvatskoj je došao val trendova vezanih za energetski efikasnu gradnju i korištenje obnovljivih izvora energije. Tvrtke koje nude proizvode za iskorištavanje alternativnih izvora energije već su dugo prisutne na našem tržištu kao i tradicija najčešće korištenih proizvoda za iskorištavanje topline sunca.  Dolaskom novih trendova vezanih za energetski učinkovito građenje te potrebom da novoizgrađeni objekti u Hrvatskoj budu energetski efikasni, ekološki i učinkoviti, na našem tržištu pojavljuje se cijeli spektar novih proizvoda, sustava i rješenja različitih proizvođača koji mogu zadovoljiti sve zahtjeve građevinskih objekata za navedenim. Tako i tvrtka Wienerberger, proizvođač glinene opeke iz godine u godinu donosi najnovija  rješenja za projektante, arhitekte, građevinare a time i investitore. Najnoviji alat za sve koji planiraju graditi je online software za energetsku učinkovitost e4.

e4 online savjetnik

U suradnji za Tehničkim sveučilištem u Beču razvili su online software za modeliranje i proračun troškova grijanja, gradnje te optimizaciju. Alat je nazvan e4 te objedinjuje 4 iznimno važne stvari: energetsku  učinkovitost, ekonomičnost gradnje, efikasni sustav grijanja sa obnovljivim izvorima energije i emocije koje su na važne da se u našem domu osjećamo ugodno. Wienerberger e4 savjetnik za energetsku učinkovitost je vrlo jednostavan alat za sve one koje traže pomoć te kvalitetan orijentir prilikom planiranja gradnje kuće. Ovaj alat je izrađen kako bi vam pomogli da optimizirate energetsku učinkovitost kroz 5 modela kuća, a uz to vidite i okvirnu cijenu gradnje. U nekoliko koraka izvršite odabir najvažnijih parametara kao što su vrsta građevine, klima, standard gradnje, vrsta fasade, standard izolacije, sustav grijanja i hlađenja te energent za grijanje. e4 savjetnik za energetski učinkovitu gradnju izvršiti će približnu procjenu troškova gradnje, potrebu za energijom, emisiju CO2, energiju potrebnu za grijanje i hlađenje te potrošnju primarne energije. Korak po korak i sami možete optimizirati svoju građevinu prilagođenu vašim individualnim potrebama Jednostavnim i zabavnim korištenjem možete odabrati osnovni model kuće. Popunjavanjem predloženih rubrika određujete položaj objekta, grijanje, odabir materijala. Na kraju dobivate kompletnu sliku energetskih potreba objekta, emisije CO2, cijenu izvedbe i sl.

Nenad Sužnjević, dia - O energetski efikasnoj gradnji, e4 konceptu i online softwareu

Gospodine Sužnjević, recite nam nešto o sebi i Vašem stručnom djelovanju i području uže specijalizacije?

Ovlašteni sam arhitekt, diplomirani inženjer arhitekture sa 26 g. radnog staža, sve kao projektant. Suvlasnik sam i zaposlen u poduzeću „DIA“ d.o.o iz Karlovca. Pored arhitektonskog projektiranja, uža mi je specijalnost izrada projekata fizikalnih svojstava zgrade, koji u sebi uključuju i projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, kao i zaštite od buke i vibracija, a koji se obavezno izrađuju u sklopu projektne dokumentacije potrebne za gradnju. Obzirom da sam uložio golemi trud u savladavanju ovog sve atraktivnijeg gradiva, normalno je da se iz godine u godinu sve više posvećujem fizici zgrade tako da za arhitektonsko projektiranje nažalost ostaje sve manje i manje vremena. Ujedno na ovu temu držim i predavanja po raznim stručnim skupovima za moje kolege projektante.

Za postizanje energetski učinkovitog objekta na što je potrebno obratit pažnju prilikom projektiranja te pri samoj izvedbi projekta?

Pažnju energetski učinkovitoj gradnji treba posvetiti od samog početka projektiranja, dakle već u fazi izrade urbanističkih planova. Uvažavajući sve ostale relevantne čimbenike urbanističke struke i ne na štetu istih, trebalo bi barem uzeti u obzir i mogućnost lokacije zgrada koji će omogućiti arhitektima u fazi izrade idejnih projekata ispravnu orijentaciju zgrada ovisno o njihovoj tipologiji (obiteljske kuće, dvojni objekti, zgrade

u nizu, samostojeće višestambene zgrade i sl.), u svrhu postizanja što većih pasivnih solarnih dobitaka. U fazi arhitektonskog projektiranja i to već u fazi izrade idejnog projekta kad se zgrada oblikuje i organizira  njena funkcionalnost te određuju osnovna načela konstrukcije potrebno je, imajući na umu da je arhitektonsko projektiranje prije svega oblikovanje funkcionalnog i zatvorenog prostora nastojati oblikovati zgradu da ima što manji odnos svih površina koje su u kontaktu s vanjskim zrakom ili negrijanim prostorima (vanjski zidovi, vanjski otvori, krovovi, podovi i zidovi u tlu, stropovi iznad vanjskog zraka) i njenog ukupnog volumena. Što je taj odnos manji to je zgrada energetski učinkovitija, ako su svi ostali parametri isti. Taj

odnos može jako varirati (čak do omjera 1:5, a teoretski, makar rijetko i u praksi i puno više). U svrhu ostvarivanja pasivnih solarnih dobitaka potrebno je zgradu otvoriti prema južnim orijentacijama, a maksimalno zatvoriti prema sjevernim. Predvidjeti sustav grijanja koji se zasniva na toplinskim crpkama (dizalicama topline) obzirom da je kod takvih sustava potrošnja primarne energije nekoliko puta manja nego bez njih. Vrlo brzo će doći vrijeme kad će se morati ugrađivati i ventilacioni sustavi sa rekuperacijom topline, umjesto da istu prilikom provjetravanja (koje je apsolutno nužno) izbacujemo kroz otvorene prozore van. Isto je tako nužno već u fazi idejnog projekta predvidjeti dostatnu toplinsku izolaciju svih gore spomenutih obodnih konstrukcija, kako u daljoj razradi projekta ne bi došli u situaciju da moramo povećavati dimenzije

objekta ili smanjivati unutarnji koristan prostor. Treba predvidjeti takvu zaštitu od sunaca u ljetnim mjesecima koja će omogućiti što manji utrošak energije za hlađenje. Na nivou glavnog projekta koji je dalja razrada idejnog projekta, potrebno je provesti proračune u skladu s propisima kojima se dokazuje energetska učinkovitost zgrade te se izračunavaju gubitci topline i energija potrebna za grijanje i hlađenje. Izradom varijantnih rješenja treba nastojati da ti pokazatelji budu što je moguće nižih vrijednosti. Pored svega toga potrebno je sve obodne plohe zgrade konstruirati na način da se ne ugrozi zdravlje i ugodan boravak korisnika zgrade, kao i da se ne ugrozi „zdravlje i dug život“ same zgrade. Govorim poglavito o parametrima koji se zovu sprečavanje površinske kondenzacije, sprečavanje pojave gljivica i plijesni te korozije, zatim izbjegavanje nakupljanja vodene pare unutar samih zidova te toplinska stabilnost vanjskih neprozirnih ploha u ljetnim mjesecima. U izvedbenim projektima potrebno je projektirati takve detalje da se utjecaj toplinskih mostova svede na razumni minimum, obzirom da se isti ne mogu potpuno isključiti. Kod konstruiranja elemenata zgrade na gore opisan način potrebno je imati na umu da nije jedino energetska učinkovitost parametar koji jedna zgrada mora zadovoljiti. Potrebno je jednaku pažnju posvetiti i mehaničkoj

otpornosti i stabilnosti, zaštiti od buke i vibracija, zaštiti od požara sigurnosti u korištenju te higijenskim, zdravstvenim i ekološkim momentima. Ako je sve gore navedeno projektirano pažnjom dobrog stručnjaka,

postoje uvjeti da se takva zgrada i izvede. Tu presudnu ulogu moraju odigrati nadzorni inženjeri čija je dužnost osigurati da se sve što je projektirano stvarno i izvede, kako u odabiru materijala koji svi moraju imati propisanu dokumentaciju tako i u kvaliteti izvedbe. Naravno, ima još puno toga ali onda nam ne bi bila dosta ni četiri semestra.

Po kojim vrijednostima potrošnje energije za grijanje objekta možemo procijeniti koliko je objekt energetski činkovit?

Možda smo trebali početi upravo s pitanjem što znači energetska učinkovitost? Prije nego Vam odgovorim na ovo pitanje potrebno je ponoviti nekoliko elementarnih pojmova. Kao prvo energija se nikako ne može potrošiti, ona može samo prelaziti iz jednog oblika u drugi. Pri tome su neki oblici vredniji (ne samo novčano) od drugih.

Primjera radi, el. energija ima svoj potencija koji možemo koristiti na razne načine. Onog trena kad smo je pustili u neko grijaće tijelo, el. energija prelazi u toplinu, a to smo i htjeli. Međutim nema načina (barem ne, recimo, u našem domu, da je iskoristimo za bilo što drugo, a kamoli da je natjeramo natrag u žicu). Evidentno je da el. energija „vredniji oblik“ energije. Kaže se da je došlo do degradacije energije. Da bi dobili pravu mjeru degradacije energije potrebno je znati i apsolutnu temperaturu na kojoj se određeni proces (zagrijavanje prostora ili sl.) dešava. Kad jednom el. energija koju smo pretvorili u toplinu „pobjegne“ u okoliš, ona postaje otpad.

Ovo gore što sam Vam opisao kolokvijalno se naziva potrošnjom energije. Izraz je potpuno netočan, ali je ujedno i toliko uobičajen da ćemo ga i dalje koristiti, imajući uvidu gore rečeno. Sad se možemo vratiti na Vaše pitanje, u kojem je ujedno i odgovor. Dakle energetski je u fazi korištenja objekta učinkovitiji onaj objekt koji troši specifično manje primarne energije. Mislim da je najbolje iskazivati ovaj parametar u kWh/m3 a (kilovati po kubnom metru godišnje)  obzirom da su zgrade trodimenzionalna tijela, dakle imaju volumen. Za stambene zgrade je propisano iskazivati je u kWh/m2, obzirom da je kod stambenih zgrada najbitnija korisna kvadratura. Isto tako, ako imamo dva objekta koji jednako specifično „troše“, onda je svakako bolji onaj čiji sustav grijanja i hlađenja manje zagađuje okoliš. Parametar cijene grijanja i hlađenja je pri tome potpuno nebitan, jer niti su cijene energenata stabilne niti su za različite energente iste pa takve usporedbe nemaju smisla. Energetska se učinkovitost ne mjeri troškovima grijanja i hlađenja.

Primjer: imate vlastitu šumu, u kojoj sami srušite koje drvo i napravite drva za ogrjev. Grijanje je skoro badava, ali energija koju ste degradirali je ista kao da ste drva kupili, ako su svi ostali parametri isti. U jednoj daljoj (a tko zna, možda i ne toliko dalekoj)  budućnosti morat će se voditi računa i o sljedećim grupama čimbenika koji će zaokružiti priču o energetskoj učinkovitosti, a to su: „potrošnja“ energije prilikom izrade materijala, sklopova, elemenata, dakle svega što je potrebno da se zgrada završi; „potrošnja“ energije potrebna za transport gore proizvedenog do gradilišta i „potrošnja“ energije potrebne za gradnju; i na kraju, a svemu dođe kraj, „potrošnja“ energije potrebne za uklanjanje i reciklažu objekta.

Kakvo je Vaše razmišljanje o online sofware-u za procjenu energetske učinkovitosti objekta namijenjenog krajnjem korisniku?

Radi se o jednom vrlo kompaktnom kalkulatoru, koji krajnjem korisniku omogućuje da bez puno predznanja ispita varijantna rješenja, od odabira standarda zgrade, konstrukcije vanjskih zidova te sustava grijanja i eventualno hlađenja, te na taj način donese načelne odluke koje će kasnije poslužiti projektantima kod definiranja samog projektnog zadatka. Ukratko zanimljiv i koristan software za krajnjeg korisnika u skladu sa renomeom autora.

Koja se svojstva energetske efikasnosti postižu građenjem sa Porotherm Profi sistemom?

Visoke vrijednosti toplinskih otpora, koji i bez dodatne izolacije zadovoljavaju današnje dosta stroge propise te „štede“ toplinsku energiju. Visoka akumulativnost zgrade osigurava stabilnije temperature, ugodniji boravak i manja opterećenja na sustave grijanja i hlađenja. Toplinski mostovi su kod konzekventne primjene sustava bitno smanjeni. Brza gradnja, manji transport pomoćnih materijala, te lagana reciklaža su parametri za budućnost, koja se u ovom proizvodu nagovještaj već sada. Ujedno zadovoljavaju i sve ostale parametre o kojima sam govorio u jednom od Vaših prethodnih pitanja. Uz sve to ipak se radi o opeci, jednom od najstarijih građevnih materijala, koji se ne bez razloga u ponešto modificiranom (ili visoko sofisticiranom kao što je to Porotherm Profi) izdanju koristi i danas.

Povezani članci