Izvedba stropnog sustava Porotherm

Wienerberger - Porotherm serklaž
Stropni sustav Porotherm je polumontažni sustav opečnih proizvoda za izgradnju međukatnih konstrukcija.

Porotherm serklaž

Nakon zidanja završnog reda sa Porotherm 30 Profi opekom, pristupilo se zidanju Porotherm serklaža, elementa koji je idealno rješenje za toplinsku izolaciju horizontalnog serklaža, a ujedno služi i kao “izgubljena oplata” u fazi izvođenja i betoniranja horizontalnog serklaža.

Postavlja se po vanjskom rubu nosivog zida na sloj toplinskog morta, i ima funkciju toplinske zaštite te sprječava stvaranje hladnih mostova i kondenzaciju vodene pare.  

Povoljne karakteristike:

  • brza i jednostavna gradnja
  • odlična toplinska izolacija
  • sprijačava formiranje hladnih mostova i kondenzaciju vodene pare
  • izuzetna ravnost površine te se smanjuje potrošnja žbuke
     

Porotherm gredice

Na završni red zida i na izvedenu konstrukciju sa podupiračima montirane su porotherm gredice, prema planu montaže, a nalijeganje na zid je najmanje 12 cm.
 
Konstrukcije sa podupiračima na razmaku od maximalno 150 cm, izvedena je sa nadvišenjem u srednjem dijelu u iznosu l/300. Za stropnu ploču iznad prizemlja korištene su Porotherm gredice dužine 6,5 m i 4,00 m.
 
Točni osni razmak gredica (60 cm) jednostavno je određen postavljanjem stropne ispune na svakom kraju gredice. Opečnim elementima (Porotherm 60 stropna ispuna) zatim je popunjen preostali međuprostor između Porotherm gredica i to u smjeru okomitom na postavljene gredice.

Porotherm podložak

Za izradu poprečnog rebra za ukrućenje korišten je porotherm podložak. Porotherm podložak je element koji upotpunjuje Porotherm sustav, a koristi se kao "izgubljena" oplata kod betoniranja poprečnog rebra za ukrućenje. Ugradnjom tog elementa dobilo se na brzini jer nije bilo potrebno izvoditi dodatnu oplatu poprečnog rebra za ukrućenje.
 
Porotherm podlošci postavljeni su između gredica, paralelno sa stropnom ispunom u sredini raspona. Manje su visine od stropne ispune kako bi se iznad njih moglo izvesti poprečno betonsko rebro. Za svijetli raspon veći od 6,00 m izvedena su dva poprečna rebra za ukrućenje, dok je za raspon do 6,00 m dovoljno izvesti jedno rebro za ukrućenje u središnjem dijelu raspona.
 
Betonsko rebro formirano je iznad POROTHERM podloška, te armirano uzdužnom rebrastom armaturom 4 Ø 10 mm i sponama Ø 8mm/25 cm.

Betoniranje stropne ploče

Prije betoniranja tlačne ploče spone na gredicama su podignute za 45º kako bi one mogle preuzeti svoju funkciju u nošenju poprečnih sila. Spone se radi transporta dostavljaju polegnute. Za vezu stropne konstrukcije i horizontalnih serklaža predviđena se vezna armatura po obodu stropa koja se sidri u strop i serklaž, a izvedena je od rebraste armature 1 Ø 8 mm po svakoj gredici. Duljina dijela šipke koji zadire u betonsku ploču iznosi najmanje 80 cm.
 
Zaštitni sloj betona iznad armature mora biti minimanlno 2 cm. Armatura horizontalnog serklaža izvedena je prema statičkom proračunu i nacrtima armature. Za armaturu tlačne ploče korištena je armaturna mreža Q 131. Betonirana tlačna ploča je debljine minimalno 6 cm.

Povezani članci