Izrada T spoja s Dryfix extra ljepilom i Porotherm Profi opekom

Wienerberger - Izrada T spoja s Dryfix extra ljepilom i Porotherm Profi opekom
Optimalno rješenje za kvalitetno i ekonomično izvođenje T spoja POROTHERM PROFI zidova

POVEZIVANJE NOSIVIH I PREGRADNIH ZIDOVA

Kod povezivanja pregradnih zidova pod kutom od 90° potrebno je vertikalne spojeve također zapuniti mortom ili postaviti izolacijsku traku.  

Za izradu spoja nosivog i pregradnog zida postoje dva načina i to :

-       zupčasti spoj

-       tupi spoj  

ZUPČASTI SPOJ

  •  U nosivom zidu potrebno je napraviti udubljenje kako bi se osigurala veza između nosivog i pregradnog zida,
  • Udubljenje se ispunjava mortom u koji se polažu elementi pregradnog zida. Veličina udubljenja ovisi o materijalu nosivog zida,
  • Kod spoja sa nosivim betonskim zidom treba u nosivom zidu napraviti udubljenje od najmanje 2 cm i šire za 2 cm od debljine bloka za pregradni zid,
  • Kod spoja s nosivim zidom od opeke treba isto napraviti udubljenje od najmanje 5 cm koje mora biti 2 cm šire od debljine bloka u pregradnom zidu.

TUPI SPOJ

  •  Spoj nosivog i nenosivog zida moguće je ostvariti i bez naknadne izrade udubljenja u nosivom zidu,
  • U ovom slučaju veza se ostvaruje korištenjem metalne spone u ovisnosti o materijalu nosivog zida,
  • Metalna spona se ugrađuje u svaku drugu horizontalnu sljubnicu za vrijeme zidanja nosivog zida od opeke,
  • Kod zidanja pregradnog zida, šipka se učvršćuje mortom u horizontalnu mortnu sljubnicu pregradnog zida.

Na sljedećim slikama je prikazan redoslijed izvedbe T-spoja sa POROTHERM PROFI opekom i DRYFIX.extra

 

Povezani članci