Informacije o poslovanju

Informacije o poslovanju - Wienerberger
Opći uslovi poslovanja Wienerberger Bosna i Hercegovina d.o.o., Dženetića čikma 1, 71000 Sarajevo

1. ISPORUKA PROIZVODA

Proizvodi se isporučuju temeljem narudžbenice ili telefonskih narudžbi voditelja prodajnih područja. Ukoliko KUPAC (PARTNER ili druga pravna osoba, koja nema sklopljen Ugovor o partnerstvu) nije suglasan s prodajnim i drugim uvjetima iz fakture, mora odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka fakture pismeno izvijestiti WIL.
 
Isporuka proizvoda vrši se fca. skladište WIL (Karlovac), paletirano i utovareno u vozilo. Roba se isporučuje i prodaje isključivo na cijele palete,a minimalna količina je jedna paleta proizvoda. U iznimnim slučajevima, uz odobrenje Uprave WIL-a, TERCA program se može isporučivati i prodavati na ½  palete.
 
Transport robe KUPAC mora izvršiti odgovarajućim i tehnički ispravnim prijevoznim sredstvom (kamion ili vlak), sva oštećenja na robi nastala u transportu ne mogu biti predmet reklamacije (vidi točku 3.)

2. KVALITETA PROIZVODA

Kvaliteta isporučenih proizvoda usklađena je s važećim propisima i normama Republike Hrvatske i EU normama. Isporučuju se proizvodi ujednačene kvalitete i prema deklariranim svojstvima proizvoda.

3. REKLAMACIJE

U slučaju  manjkavosti glede isporučene količine ili kvalitete proizvoda, KUPAC može uz suglasnost voditelja prodajnog područja sastaviti reklamacijski zapisnik s točnim pojedinostima reklamacije. KUPAC je dužan pozvati na uvid voditelja prodajnog područja u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 90 dana od preuzimanja proizvoda.
 
Priznati se mogu samo oštećenja na proizvodu koja su nastala kao posljedica proizvodnje ili utovara na skladištu WIL-a. Oštećenja koja su nastala u transportu, nepravilnom obradom robe (npr. lom čekićem ili sjekirom) ili nepravilnom ugradnjom, koja obuhvaća i pripremne radove za finu obradu zidova, ne mogu biti predmet reklamacije. Reklamacije na ugrađenu robu se ne priznaju.
 
Tvrtka WIL KUPCU odobrava reklamacije samo ako za iste postoji nesukladnost koja je definirana važećim normama i propisima te u koliko postoji zapisnik te odgovarajuća foto dokumentacija.

4. CJENIK PROIZVODA

Cijene se primjenjuju po trenutno važećem cjeniku. Tondach Bosna i Hercegovina do.o.. zadržava pravo promjene cijena proizvoda uz prethodnu najavu od najkasnije 7 dana prije povećanja cijena.

5. OBVEZE PLAĆANJA KUPCA

KUPAC se obvezuje u ugovorenom roku podmiriti svoje obveze. Smatra se da je faktura podmirena  ako je plaćena u ugovorenom roku. Ukoliko kupac ne podmiri svoje dugovanje za isporučene proizvode u ugovorenom roku, tvrtka WIL zadržava pravo zaračunati kupcu zakonski predviđene zatezne kamate.

Povezani članci