Energetski efikasne kuće budućnosti od opeke

Wienerberger e4 logo
Smanjenje stakleničkih plinova, potrošnja energije, sigurnost opskrbe obnovljivim izvorima energije uz energetski efikasnu gradnju

Prema godišnjoj studiji World Energy Outlook 2008 Međunarodne agencije za energetiku (IEA) globalna potražnja za primarnom energijom porasti će do 2030. za oko 45% u odnosu na 2006. godinu. S jedne strane taj trend će imati ogroman lokalni, regionalni i globalni utjecaj na okoliš, a s druge strane neće se jamčiti sigurnost opskrbe.
 
Međunarodna agencija za energetiku (IEA) upozorila je u Parizu na nedostatak nafte i plina u narednih šest godina. Proizvodnja tzv. konvencionalne nafte opada oko 6% godišnje. Uzmemo li u obzir čak i pretpostavljene rezerve nafte, zadovoljiti je moguće samo trenutne potrebe ali ne i porast potražnje od 45%. 
 
Iako će rezerve plina potrajati dulje, 56% globalnih zaliha je koncentrirano na tri zemlje: Rusiju, Katar i Iran. Bilo zbog političke situacije ili monopolističkog položaja, ni tu nije zajamčena sigurnost opskrbe.

Porast jaza između ponude i potražnje za fosilnim gorivima uzrokovati će daljnji rast cijene energije narednih desetljeća.

Da bi se ovo izbjeglo i osigurao napredak i prosperitet Europe, neophodan je prelazak na obnovljive izvore energije i objekte s energetski učinkovitim sustavima opskrbe energijom.

Zbog tih razloga glavni cilj europskih proizvođača opeke je razviti i ponuditi ekološke, održive ali  također i štedljive kuće. Ovaj integralni (holistički) pristup objedinjuje sljedeće značajke: 

  • energetska efikasnost: smanjenje gubitaka energije u kombinaciji s učinkovitom opskrbom
  • ekološka: korištenje obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih komponenti gradnje
  • ekonomska: korištenje pristupačnih i odobrenih građevinskih normi i tehnika
  • emotivna: poboljšanje kvalitete življenja i stvaranje zdrave klime prostora  

 

Zaštita klime zahtjeva udruženu, globalnu i  dugoročnu strategiju. Nema sumnje da je pouzdana, održiva gradnja pomoću opekarskih proizvoda važan čimbenik ove strategije i daje svoj doprinos u zaustavljanju klimatskih promjena.

U suradnji sa nezavisnim ekspertima za niskoenergetske i pasivne kuće, proračunati su i uspoređeni brojni koncepti gradnje kuća različitim sustavima tehnika gradnje. Posebno su ocijenjeni slijedeći koncepti gradnje: 

1) Niskoenergetska kuća (LEH): Koncept ove kuće predstavlja aktualnu situaciju u graditeljstvu i ispunjava trenutne standarde izoliranja. Kuća je opremljena s visokoučinkovitim kotlom za grijanje i solarnim panelima za proizvodnju tople vode.

2) Pasivna kuća (PH): Ovojnica objekta klasične pasivne kuće je izuzetno toplinski izolirana. Sustav ventilacije s povratom topline smanjuje na minimum ventilacijske gubitke i poboljšava udobnost življenja. Energija za grijanje i toplu vodu se dobiva od dizalice topline i pomoćnog električnog grijanja.

3) Energetski efikasna kuća (EEH) ili e4 kuća: Osim dobro izolirane ovojnice objekta koncept ove kuće podrazumijeva i kotao na brikete ili uporabu toplinskih pumpi. Drveni briketi su obnovljivi i ekološki izvor energije.

4) Energetski efikasna solarna kuća (EES): toplinski standard je usporediv sa konceptom iz treće točke (EEH). Osim kotla na brikete više od 50% energetskih potreba se proizvodi u solarnim panelima.

Opeka - idealan građevinski materijal za energetski efikasnu gradnju

- Optimalna toplinska zaštita: Npr. POROTHERM opeka sa poroziranom glinom te dizajnom šupljina na minimum smanjuju toplinsku provodljivost kroz opeku. Dodatna punjenja vertikalnih šupljina sa izolacijskim materijalom još poboljšavaju ova dobra svojstva.

- Hermetička ovojnica objekta: Unutarnja žbuka sa opekom regulira vlagu interijera i izbjegava nekontrolirane gubitke ventilacije.

- Visok toplinski kapacitet: Masivni zidovi s visokim toplinskim kapacitetom poput akumulatora čuvaju i oslobađaju toplinu. To daje uravnoteženo i ugodno okruženje zimi i ljeti te smanjuje troškove grijanja i hlađenja.

- Zdravi zrak interijera: Zidovi i stropovi napravljeni od opeke pomažu u postizanju unutarnje klime bez štetnih tvari i osiguravaju visoku kvalitetu zraka.

Povezani članci