Analiza cijena

Wienerberger analiza cijena
Usporedba cijena vanjskih nosivih zidova građenih Porotherm PROFI sa klasičnom opekom Poroblok

Kalkulator za analizu cijena i usporedbu zidnih sistema.

Omogućava informativni izračun cijene m2 zida, uključujući rad i materijal.

Povezani članci