Često postavljana pitanja

Wienerberger - često postavljana pitanja
Često postavljana pitanja o Porotherm opeci i sustavima

Porotherm Profi opeka

Što je to Porotherm PROFI opeka?

Porotherm profi opeka je precizno brušena opeka iznimnih toplinskih karakteristika. Ona je spoj prirodnih materijala, gline, pijeska i piljevine i vrhunske tehnologije izrade, te je stoga revolucionaran proizvod na našem tržištu. Kao vezivno sredstvo koriste se tankoslojni mort i Porotherm DRYFIX. Extra ljepilo.

S obzirom da je Porotherm PROFI opeka novost na našem tržištu, koje su karakteristike koje ju razlikuju od ostalih opeka?

Kao prvo, to su odlična termoizolacijska svojstva koja omogućavaju da se kuće zimi polako hlade, a ljeti sporo zagrijavaju. Zatim, specijalna vezivna sredstva nanose se posebnim alatima čija je upotreba vrlo jednostavna , lagana i brza. Osim toga, vrlo važna korist je i dodatna ušteda za investitora na mortu koja za prosječnu kuću iznosi oko 10 000 l morta. Upotrebom Porotherm PROFI opeke za vanjske nosive i unutarnje pregradnje zidove dobiva se savršena i besprijekorna površina te uredno i čisto gradilište.

Da li je moguće u našem području graditi Porotherm PROFI opekom?

Sustav Porotherm PROFI plasiran je na tržište nakon opsežnih ispitivanja koje je tvrtka Wienerberger provela u suradnji sa IGH Zagreb. Pritom je ispitana tlačna čvrstoća ziđa, posmična čvrstoća ziđa i otpornost zidova na sile potresa.

Da li je moguće graditi nisko energetske kuće od Porotherm PROFI opeke?

Nisko energetske kuće je moguće graditi Porotherm PROFI opekom. Važno je već u idejnoj fazi u suradnji s projektantima predvidjeti sljedeće:

 • analizirati lokaciju, orijentaciju te oblik kuće; primijeniti sve važeće norme (toplinska zaštita, zvučna izolacija,...)
 • definirati konstrukcijska rješenja
 • iskoristiti toplinske dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja
 • koristiti energetski efikasan sustav grijanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije.

Porotherm zidove moguće je dodatno izolirati toplinskom žbukom ili izolacijskim pločama jer se na taj način ostvaruju dodatne uštede energije i vrlo lako se dolazi do granice energijski neovisnih kuća, što je vrlo teško izvesti u kombinaciji s klasičnom opekom.

Koja se veziva koriste za zidanje Porotherm PROFI opekom?

Kod Porotherm PROFI Sustava gradnje moguće je koristiti dvije vrste Porotherm veziva:

 • Porotherm DRYFIX.extra ljepilo
 • Porotherm tankoslojni mort debljine 1mm

Porotherm DRYFIX.extra ljepilo revolucionarno je rješenje koje koristimo umjesto morta. Horizontalne sljubnice lijepe se izuzetno čvrsto sa DRYFIX ljepilom na brušenu opeku. Uz ovakav izvanredno brz i suhi DRYFIX način obrade brušene opeke moguće je zidati i pri temperaturi do -5°С. Porotherm DRYFIX.extra ljepilo vrlo je jednostavno za upotrebu i u svako vrijeme spremno za korištenje.

Porotherm S opeka

Što je to Porotherm S opeka?
Porotherm S opeka je prozirna opeka nastala razvojem tehnologije proizvodnje blok opeke. U postupku proizvodnje, uz glinu se koristi i pijesak i piljevina, što rezultira opečnim blokovima znatno manje specifične težine od tradicionalnih blokova opeke. Toplinska svojstva Porotherm S opeke omogućavaju njeno jednostavno uklapanje u toplinske propise, a smanjena zapremninska težina proizvodnju većih blokova za bržu gradnju. Vertikalne mortne sljubnice između Porotherm S opeka moraju se u potpunosti zapuniti mortom po punoj visini zidanog elementa i u punoj širini mortnog džepa. Zidni elementi se postavljaju jedan uz drugog po sistemu pero utor.
Koje su osnovne karakteristike POROTHERM S opeke?
 • toplinska izolacija
 • zvučna izolacija
 • zaštita kod požara
 • statika
 • zdravo stanovanje
 • zrakonepropusnost
 • ekonomičnost
 • dugoročnost
 • ekologija
 • zaštita kod potresa
 • cjelokupan sustav

Porotherm sustav

Što znači POROTHERM SUSTAV?
To znači da se pod imenom Porotherm nalaze:
 • elementi za nosive zidove
 • elementi za pregradne zidove
 • nadvoji
 • elementi za stropni sustav
Kako se zidaju Porotherm nosivi zidovi?

Porotherm nosivi zidovi dolaze u debljinama opečnih elemenata od 50, 44, 38, 30 i 25 cm. Porotherm opeku treba zidati u pravilnom zidarskom vezu. Najbolje je kada zidnim elementom parnog reda preklapamo zidni element neparnog reda za 50%. Visinu zida treba kontrolirati letvom na kojoj su označene vrijednosti visinskog rastera – 25 cm i poravnati gumenim čekićem, a daljinski raster treba kontrolirati letvom na kojoj je označen daljinski raster -12,5 cm.

Za izvođenje kutova preporučamo betonski kut koji služi umjesto oplate kod betoniranja vertikalnih serklaža. Prije betoniranja vertikalnih serklaža potrebno je donji dio očistiti od morta. Da bi se izbjegla pojava toplinskog mosta potrebno je dodatno izolirati element za vertikalni serklaž. Jedno od rješenja je staviti toplinsku izolaciju uz element za vertikalni serklaž, a s vanjske strane obzidati opekom, primjerice Porotherm 8. Za bolje povezivanje zidova preko kutova i učvršćenja obloge serklaža preporučamo armiranje šipkom 1 Ø 6 mm u svakoj drugoj horizontalnoj sljubnici.

Kako se povezuju vanjski i unutarnji Porotherm nosivi zidovi?

Spoj POROTHERM vanjskih i unutarnjih zidova mora biti krut kako bi se čvrstom vezom omogućilo prenošenje sila, te kako bi time konstrukcija djelovala kao prostorni sustav. Ta kruta veza ostvaruje se na sljedeći način: u nosivom zidu potrebno je napraviti udubljenje kako bi se osigurala veza između nosivih zidova dvaju okomitih smjerova. Udubljenje se ispunjava mortom u koji se polažu elementi iz okomitog smjera. Veličina udubljenja ovisi o materijalu zida. Ako je zid od opeke, udubljenje treba biti minimum 5 cm.

Kako se zidaju Porotherm pregradni zidovi?

Porotherm opečni elementi za pregradne zidove dio su opečnog sustava za gradnju Porotherm i u potpunosti su kompatibilni s njime. Odlikuju ih velike dimenzije i sustav ozupčenja za jednostavniju ugradnju. Izgrađeni su od porozirane opeke pa su lakši u odnosu na klasične opečne zidne elemente.

Opečne zidne elemente treba zidati u pravilnom zidarskom vezu. Izuzetna ranost površine čini Porotherm zidne elemente dobrim izborom za pregradne zidove, jer smanjuju potrošnju žbuke pri završnoj obradi. Kod zidanja Porotherm-om vezu u vertikalnoj mortnoj sljubnici ostvarujemo suhim spojem zahvaljujući sustavu ozupčenja (pero+utor). Pri tome razmak između zidnih elemenata ne smije biti veći od 5 mm.

Kako se ostvaruje spoj Porotherm nosivog i pregradnog zida?

Spoj Porotherm nosivog i pregradnog zida moguće je ostvariti i bez naknadnog otucanja konstrukcije nosivog zida. U ovom slučaju, veza se ostvaruje korištenjem metalne ili armaturne šipke Ø 8 mm u ovisnosti o materijalu nosivog zida. Metalna spona ili šipka ugrađuje se u svaku drugu horizontalnu mortnu sljubnicu za vrijeme izvođenja nosivog zida od opeke. Spona, odnosno šipka tlocrtno se polaže na mjesto predviđeno za sidrenje pregradnog zida, te se učvršćuje mortom u horizontalnu mortnu sljubnicu pregradnog zida. Metalna spona savinuta u L oblik pričvršćuje se prikladnim vijkom i tiplom u nosivi zid. Spona se polaže u svaku drugu horizontalnu mortnu sljubnicu pregradnog zida.

Što su to Porotherm nadvoji?

Opečni nadvoji Porotherm sastoje se od opeke s horizontalnim šupljinama i armiranobetonske jezgre, a služe za premošćivanje zidnih otvora. Armatura nadvoja tehnički je prednapeta, a mikrobeton (C 40/50) je prilagođen statičkim zahtjevima. Nadvoji se proizvode u duljinama od 0,75 m do 3m. Horizontalna šupljina pod duljini nadvoja omogućava dobra termoizolacijska svojstva, te se na taj način smanjuje toplinski most i potreba za dodatnom izolacijom.

Što je to Porotherm strop?

Stropni sustav Porotherm je polumontažna stropna konstrukcija s brojnim prednostima u odnosu na klasični strop. Stropni sustav čine Porotherm 60 stropne ispune postavljene između predgotovljenih i prednapetih nosivih gredica, a tlačna se ploča betonira na licu mjesta, pri čemu beton ispunjava prostore između stropne ispune i oblikuje stropna rebra. Osnovne karakteristike Porotherm stropa su visoka nosivost, manji progibi, manja količina armature, brža gradnja, manji troškovi transporta, veća visina opečnog elementa (bolja toplinska izolacija), bolja zvučna izolacija i vatrootpornost te konkurentna cijena.

Da li je Porotherm stropni sustav potrebno učvrstiti?

Za raspone veće od 3,00 m potrebno je stropni sustav učvrstiti poprečnim rebrom za ukrućivanje. Betonsko rebro formira se iznad Porotherm podloška, te armira uzdužnom rebrastom armaturom 4 Ø 10 mm i sponama Ø 8mm/25cm. Porotherm podložak element je koji upotpunjuje Porotherm sustav, a koristi se umjesto oplate za betoniranje poprečnog rebra za ukrućivanje. Osim visine, koja iznosi 10 cm, ostale su dimenzije poput Porotherm 60 stropne ispune.

Prije betoniranja tlačne ploče potrebno je spone podići za 45 °, kako bi one mogle preuzeti svoju funkciju u nošenju poprečnih sila. Za vezu između stropne konstrukcije i horizontalnog serklaža predviđa se vezna armatura po obodu stropa koja se sidri u strop i serklaž najmanje rebrastom armaturom 1 Ø 8 mm po svakoj gredici. Duljina šipke koja zadire u betonsku ploču iznosi najmanje 80 cm.

Kako se izvodi nadvišenje Porotherm gredica u fazi gradnje?

Porotherm gredice potrebno je podupirati tako da one prije betoniranja tlačne ploče u polovici raspona imaju nadvišenje L/300. Podupiranje se provodi sustavom podupirača koji se postavljaju na razmaku od 150 cm. Podupiranje treba planirati tako da se podupirači postave ispod Porotherm podloška, jer oni, zbog toga što moraju zadovoljiti funkciju izgubljene oplate, imaju manju nosivost od ispune Porotherm 60. Podupirače se smije ukloniti kad beton dostigne predviđenu tlačnu čvrstoću, ali ne ranije od 21 dan nakon betoniranja.

Povezani članci