Porotherm 60

Osnovni element stropnog sistema Porotherm. Opečni element kojim se popunjava međuprostor između gredica. Prednosti- jednostavna, brza i ekonomična izvedba, bolja toplinska i zvučna izolacija (veća visina opečnog elementa), ekološki proizvod koji osigurava ugodnu klimu i zdravo stanovanje, jednostavno provođenje elektroinstalacija, stropna površina idealna za malterisanje i dio je kompletnog stropnog sistema Porotherm..

Porotherm Logo
Čvrstoća na pritisak (N/mm2)10
Dimenzije (cm)25/52/16
Masa (kg/kom)12,50
NF (kom)9,15
Potrošnja opeke (kom/m3)53,3
Potrošnja opeke (kom/m2)6,7
Utrošak morta (l/m2)23
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)*0,33
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)**0,21
Koef. prolaznosti topl. U (W/mK)**0,911
Broj komada na paleti84
Težina palete (kg)907,2

** Obračunato prema EN1745 sa toplinskim malterom za zidanje (0,19 W/mK) i bez malterisanja zidova.