Međunarodna nagrada kojom se daje priznanje vrhunskom arhitektonskom projektu od opeke.

Natječaj za Wienerbergerovu nagradu Brick Award

Gotovo svi znaju da je opeka jedan od najstarijih i najtrajnijih građevinskih materijala u ljudskoj povijesti s bezbroj mogućnosti i odličnim svojstvima energetske učinkovitosti. U natječaju se ovaj građevinski materijal stavlja u središte pozornosti čime se pokazuje kako uzbudljiva, izuzetna i moderna može biti arhitektura koja koristi opeku.

Široka lepeza primjena se kreće od građevinskih rješenja kod kojih se koriste klasični glineni blokovi, fasadna opeka i crijep pa sve do kreativne primjene opeke od gline za popločavanje kao i keramičkih fasadnih panela. Poseban naglasak se stavlja na prirodno uklapanje u okoliš, učinkovito korištenje energije, resursa i prostora, karakter kao i kvalitetu samog objekta te osvjetljenje.

Brick Award je neovisna nagrada; korištenje Wienerbergerovih proizvoda nije odlučujući faktor za sudjelovanje.

Natječaj se održava svake dvije godine. Od svih prijava diljem svijeta, neovisni žiri arhitektonskih novinara i kritičara će suziti izbor na ukupni broj od 50 projekata koji se nominiraju za Wienerbergerovu nagradu Brick Award u različitim kategorijama. Nakon toga će međunarodni žiri arhitekata odabrati pobjednike pojedinih kategorija kao i jedan projekt koji će osvojiti glavnu nagradu. Nagrađenim projektima će se dodijeliti novčana nagrada. Svih 50 nominiranih projekata uključujući nagradne projekte se objavljuju u priloženoj  Brick publikaciji.

U člancima koji se navode niže u tekstu saznajte više o sadašnjim i budućim nagradama, o tome kako prijaviti projekt, o kategorijama za koje se projekt prijavljuje i kriterijima za nominaciju pod naslovom prijava i uvjeti.

Povezani članci